';
side-area-logo

D-körkort

 • D-körkort
  Inskrivning (inkl. böcker, tillgång till körkortsprogram på dator och teorilektioner) 2200 kr
  Inskrivning utan böcker 1400 kr
  Endast böcker 800 kr
  Endast tungboken 400 kr
  Körlektion a´50 min 1100 kr
  Hyra av fordon + släp vid prov 1600 kr