';
side-area-logo

ADR – Farligt gods på väg

 • icon
  ADR
  Vi bedriver ADR-utbildning för ADR-styckegods, Klass 1 och Tank.
 • icon
  Utbildningens mål
  Deltagaren skall efter avslutad utbildning ha skaffat sig de kunskaper som erfordras för att erhålla ADR-intyg
 • icon
  Priser
  Styckegods grundkurs 3700 kr exkl. moms
  Repetition styckegods grundkurs 2500 kr exkl. moms
  Klass 1 grundkurs 1000 kr exkl. moms
  Repetition klass 1 grundkurs 1000 kr exkl. moms
  Tank grundkurs 1250 kr exkl. moms
  Repetition tank grundkurs 1250 kr exkl. moms
  1:3 grundkurs 3000 kr exkl. moms (Grupp max 5 pers.)
 • icon
  Kursinnehåll:
  • Brandövning och sjukvård
  • Inrikes transporter, ADR-S
  • Internationella transporter
  • Klassindelning och märkning av fordon
  • Lagar och förordningar
  • Miljöfarligt avfall
  • Praktisk tillämpning
  • Skyddsarbete
  • Vad är farligt gods, risker
  • Prov