';
side-area-logo

E-behörighet (Bil, lastbil och buss med släp).

 • BE-körkort
  Inskrivning (inkl. böcker och tillgång till körkortsprogram på dator) 1.700 kr
  Inskrivning utan böcker 1.100 kr
  Endast böcker 650 kr
  Körlektion 50 min 900 kr
  Körlektion 50 min – Med egen bil 700 kr
  Körlektion 50 min – Med egen bil + eget släp 500 kr
  Hyra av bil + släp vid prov 1000 kr
  Hyra av släp vid körprov 600 kr
 • B96 - Utökad B behörighet
  Körlektion 50 min 900 kr
  Körlektion 50 min – Med egen bil 700 kr
  Körlektion 50 min – Med egen bil + eget släp 500 kr
  Hyra av bil + släp vid prov 1000 kr
  Hyra av släp vid körprov 600 kr
 • CE-körkort
  Inskrivning (inkl. böcker, tillgång till körkortsprogram på dator och teorilektioner) 2.300 kr
  Inskrivning utan böcker 1.500 kr
  Endast böcker 900 kr
  Endast Tungboken 630 kr
  Körlektion a´50 min 1300 kr
  Körlektion a´50 min – Eget fordon 500 kr
  Hyra av fordon vid prov  2.100
 • C1E-körkort
  Inskrivning (inkl. böcker, tillgång till körkortsprogram på dator och teorilektioner) 2.300 kr
  Inskrivning utan böcker 1.500 kr
  Endast böcker 900 kr
  Endast Tungboken 630 kr
  Körlektion a´50 min 1.000 kr
  Hyra av fordon vid prov 1.600 kr
 • DE-Körkort
  Inskrivning (inkl. böcker, tillgång till körkortsprogram på dator och teorilektioner) 2.300 kr
  Inskrivning utan böcker 1.500 kr
  Endast böcker 900 kr
  Endast Tungboken 630 kr
  Körlektion a´50 min 1.300 kr
  Körlektion a´50 min – Eget fordon 500 kr
  Hyra av fordon vid prov 2.100 kr