';
side-area-logo

Truck och maskin

Truck och maskin

 • Truck

  Utbildning för truck.

  Vi har utbildning för de flesta trucktyperna.

 • Utbildningens mål
  Deltagaren skall efter fullföljd och godkänd utbildning ha de kunskaper och färdigheter som krävs för godshantering med truck, samt kunna tillämpa gällande säkerhetsbestämmelser och hanteringsföreskrifter.
 • Prisexempel:

  Grundutbildning från:

  Förtäring ingår

   3.300 kr exkl. moms

  Elever med truckvana: Enligt övk. och förkunskap.
 • Övrigt
  Efter fullföljd och godkänd utbildning erhålles intyg och truckförarbevis.
 • Kursinnehåll:
  • Arbetarskydd
  • Arbetslivsorientering
  • Arbetsmiljö
  • Arbetssätt
  • Brandskydd
  • Daglig tillsyn
  • Farligt gods
  • Kommunikationsteknik
  • Körinstruktion
  • Materialkännedom/konstruktion
  • Teoriprov
  • Körprov
  • Sjukvård
  • Säkerhetsregler
  • Tillämpningsövningar
truck

Maskinutbildning

Maskinutbildning

 • Hjullastare
  Körkort för hjullastare med inriktning godshantering.
 • Utbildningens mål
  Deltagaren skall efter fullföljd och godkänd utbildning ha kunskaper om hjullastarens konstruktion, uppbyggnad, skötsel och användningsområden, samt kunna tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter för godshantering.
 • Pris
  5.500 kr exkl. moms. I priset ingår även förtäring.
 • Övrigt
  Efter fullföljd och godkänd utbildning erhålles intyg och utbildningsbok
 • Förkunskapskrav:
  Deltagaren skall inneha lägst traktorkörkort.
 • Kursinnehåll:
  • Ansvars- och försäkringsfrågor
  • Arbetsmiljö
  • Brandskydd
  • Driv- och smörjmedel
  • Ergonomi
  • Förarinstruktion
  • Hjul, däck och slirskydd
  • Kundservice
  • Körteknik
  • Maskinvård
  • Miljövård
  • Olycksfall
  • Trafikkunskap