YKB Dalarna ger kvalitetssäker utbildning

Yrkestrafikskolan Dalarna erbjuder utmärkta kurser för YKB Dalarna. Här hos oss kan ni skaffa ert Yrkesförarbevis på ett enkelt och smidigt sätt. Vår utbildning är kvalitetssäker och genomförs med erfarna och kunniga handledare.

Sedan 2009 är det lag på att alla yrkeschaufförer ska uppdatera sin kunskap genom ett Yrkesförarbevis. Det är en vidareutbildning och uppfräschning av tidigare kunskaper inom säkerhet, trafik och bränsleförbrukning.

En YKB-utbildning som är bra ska ge både en återblick i de tidigare kunskaperna. Men de ska också innefatta de senaste rönen och bestämmelserna som rör branschen. Det ger branschen bättre rykte och ni som arbetar inom den kommer att känna er mer säkra i era arbetssituationer.

Vänd er till oss på Yrkestrafikskolan för en bra YKB Dalarna. Vi har kompetenta och erfarna lärare som ger er en bra undervisning. Ni får träffa kompetenta människor som arbetar inom ert område och som förstår era behov.

En skola för hela landet

Yrkestrafikskolan i Dalarna är en del av ett nationellt nätverk inom samma företag. Därigenom har vi möjligheter och resurser att bygga bra utbildningar för alla företag inom åkeribranschen. Genom goda kontakter och bra resurser ser vi till att alltid vara uppdaterade inom det senaste. Utan att göra avkall på den klassiska kunskapen.

Vi kan komma till er

På så sätt kan du känna dig trygg genom att anlita oss för utbildning av Yrkesförarbevis. Både för enskilda elever, men också för hela grupper. Vi kan komma ut till ert företag och undervisa på plats. Men har också populära kurstillfällen här på skolan i Borlänge. Kontakta vårt kontor för mer frågor eller om ni har behov av YKB Dalarna.

YKB Dalarna