YKB-utbildning Dalarna för en säker åkarbransch

Vänd er till oss på Yrkestrafikskolan Dalarna för YKB-utbildning Dalarna. Vi har heltäckande kurser som leds av kompetenta handledare. Kursstart och upplägg kan alltid diskuteras fram.

Vi har möjlighet att komma ut till våra kunder och hålla kurser på plats. Kurserna kan också genomföras i våra lokaler. Självklart ser vi till att allt kursmaterial är relevant och modernt.

När eleverna lämnar vår utbildning så ska de känna sig trygga att fortsätta med sitt arbete. De har fått en förfriskning kring gamla kunskaper, men också påfyllnad av de senaste rönen och lagarna. Därför ser vi till att arrangera heltäckande utbildningar som innefattar alla de utmaningar som åkare och yrkesförare kan ställas inför.

Lag sedan 2009

Sedan 2009 är det lag på att alla förare med C/CE körkort ska genomgå fortbildning och uppdatera sina kunskaper. Anledningen till detta är att skapa en tryggare vägmiljö för alla inblandade. De nya lagarna är ett ansvar för åkarna, men också en trygghet. Nu vet de att deras förare är kompetenta och hela tiden med på noterna.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrket. Tyngdpunkten ska läggas på både trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell bränsleförbrukning. Delkursernas mål är en sammanfattning av de mål som finns angivna i SFS 2007:1470. Om du som åkare har behov av en YKB-utbildning Dalarna, då är det till oss på Yrkestrafikskolan i Dalarna som ni ska vända er. Vi förstår er bransch, era behov och förutsättningar.

Yrkestrafikskolan i Dalarna har lång erfarenhet av trafikutbildningar. För oss är säkerhet och kvalitet ledord när vi utformar och genomför våra utbildningar. Det är också viktigt för oss att anpassa utbildningarna efter våra elevers förutsättningar. Därför har vi en individanpassas läroplan, vars mål är att alla ska lära sig samma saker, men mot det målet finns det olika vägar.

Kontakta oss om ni vill har mer information kring Yrkeskompetensutbildning i Dalarna.

YKB-utbildning Dalarna